Spotkania

W dniu 22.09.2010r.  w CZP nr 1 w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39
   odbyło się spotkanie członków i sympatyków TWTK.

zeb3

  Firma brokerska MakOnLine przedstawiła kompleksową    
  ofertę ubezpieczenia ośrodków jeździeckich, instruktorów , jeźdźców
  i koni. Z ofertą  będzie się można wkrótce zapoznać na naszej 
  stronie . Będą z niej mogli skorzystać wyłącznie członkowie 
  stowarzyszenia.
zeb1
  Gościem spotkania był  Ryszard Kaliński - dyrektor Departamentu 
  Kultury Fizycznej , Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim .
  Dyrektor przekazał bieżące informacje na temat realizacji projektu
  „Turystyka w siodle - …” i określił miejsce i zadania dla TWTK 
  zgodnie ze schematami „1” i „2”.
zeb2
  Omówiono plan wytyczenia szlaku konnego w zachodniej części
  Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Szlak ten połączy się 
  z wewnętrzną pętlą  Łódzkiego Szlaku Konnego.
  Czynny udział w wytyczaniu szlaku zadeklarował Krzysztof Kulik
  - Bractwo Konne św. Marcina i Stanisław Sikorski – Łódzki Klub 
  Jeździecki.
  Mariusz Szklarek – członek zarządu TWTK - przedstawił możliwości 
  realizacji kilku projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych.
  Prezes TWTK Romuald Wojtczak zgłosił pomysł  zorganizowania 
  w październiku dwudniowego rajdu   połączonego z Hubertusem .
  Jest szansa , że znakomicie przygotowana sala w CZP nr 1 będzie
  stałym miejscem spotkań członków TWTK.
 
  Za tę możliwość Zarząd Towarzystwa dziękuje dyrektorowi CZP nr1
  Panu Andrzejowi Gruszczyńskiemu .
  W spotkaniu wzięło udział około trzydziestu osób.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w zebraniu.
Zarząd TWTK